دستگاه CNC خراطی چوب (مدل نگارین)

بسیاری از کارهای خراطی برروی سطوح دوار انجام می گیرد. بعنوان مثال پایه ها و ستونهای ساده از این جمله اند. مخراطی برروی این نوع قطعات فقط از طریق چرخاندن قطعه کار و انجام خراطی برروی آنها امکانپذیر است. ... ادامه مطلب