تلفن تماس

واحد بازرگانی: 051-32493794-8 مدیر بازرگانی: 09120270521 کارشناس خدمات پس از فروش:  09159876294

ایمیل

Info[a]bornaabzar.com

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه

  مشهد کیلومتر 20 جاده قوچان خیابان رب زشک نبش کوچه اول شرکت برناابزار توس

دنیای مدرن ، ابزار مدرن

برنا ابزار توس