جوش زیرپودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده ، یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه کار تامین میشود،

همراه با ساخت و ساز ،در چند سال اخیر نیاز این صنعت ، به ماشین آلات مونتاژ سازه رو به فزونی بوده است.

از سویی تولیدسریع و چیدمان خط مناسب ،در این صنعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شرکت برناابزار با فراهم آوردن فرصت مناسب ، برای تمامی کسانی که میخواهند در این زمینه فعالیت داشته باشند، سری کامل این ماشین آلات را به تولید رسانده است.

ماشین آلات ساخت سازه شامل :

1-  راسته بری – رشته بری چند پیکه:

ماشین دستگاه راسته بر بهترین روش براي برشکاري ورقهاي آهن بصورت تسمه می باشد. این دستگاه براي استفاده در صنعت ساخت سازه بسیار کاربردي است و جایگزین بسیار مناسبی براي گیوتین میباشد .
برشکاري همزمان ورق و جلوگیري از شمشیري شدن قطعات بریده شده

2- CNC هواگاز:

دستگاه های برش CNC سی ان سی، امکان برشکاری دقیق با روش هوا گاز (هوابرش) و پلاسما را دارند. کنترلر CNC سی ان سی و نرم افزار تمام فارسی این دستگاه ها، که توسط مهندسین خبره ایرانی تولید شده اند، امکان برشکاری دقیق، سریع و آسان پیچیده ترین اشکال راامکان پذیر می کند.

3- دریـــــــــل CNC :

دریل سی ان سی یکی از مهمترین ماشین آلات خط تولید کارخانجات می باشد. ماشینی که توسط آن می توانید انواع عملیات سوراخکاری را با دقت دهم میلیمتر انجام داده و آنرا با کیفیت و با حداقل خطا تکرارکنید . سیستمی کاملا مکانیزه و خستگی ناپذیر ،  بدون نیاز به اندازه گذاری توسط اپراتور و صرف وقت جهت تنظیم فاصله سوراخها با هم .

4- مونتاژ سازه H و I :

ابتدا ورق بال و جان به صورت Tدر دستگاه قرار داده می شود . سپس با حرکت رو به جلوی دستگاه ، اپراتور شروع به خال بندی سازه می کند .در انتها با چرخاندن قطعه و اضافه کردن بال دیگر ، سازه H شکل می گیرد . این نیروی محرکه دستگاه از طریق موتور و گیربکس و همچنین جکهای هیدرولیک تامین می شود.

 

5- مونتاژ سازه BOX :

یکی از مهمترین بخش های ساخت سوله و ساختمانها، سازه فلزی آنها می باشد. سازه ای دقیق و محکم در نگهداری نیروهای وارده از طرف وزن ساختمان.

6- جوشکاری زیر پودری یکطرفه   و  دوطرفه :

جوش زیرپودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده ، یک یا چند الکترود مصرفی و یک قطعه کار تامین میشود،این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیرپودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر پشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید.
بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم ، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.
این دستگاه در دو مدل تولید می شود:
-1 جوش یکطرفه
-2 جوش دو طرفه

7- نورد سازه H :

پس از انجام مراحل تولید ، سازه H به دلیل حرارت ناشی از جوشکاری دچار تابیدگی خواهد شد . برای باز گرداندن تیر H به شکل مستقیم از دستگاه نورد H استفاده می گردد.

8- الکترواسلگ :

با تو جه به آنکه سازه BOX دارای چهار وجه می باشد بنابراین یکی از وجوه به استیفنر ها قابل جوشکاری نخواهد بود. دستگاه الکترواسلک این مهم را به انجام می رساند. پس از مونتاژکامل BOX و جوشکاری اضلاع آن , در محل استیفنرها سوراخهایی ایجاد می شود . پس از آن میله های جوشکاری از محل این سوراخها به داخل سازه رفته و ضلع باقی مانده را به استیفنر ها جوشکاری می کند. مزایا: – تنها روش جوش ضلع چهارم – افزایش سرعت تولید – کاهش نیاز به کارگر متخصص مونتاژ کار – کاهش هزینه نیروی انسانی

 

8- انتقال دهنده ها و دوران دهنده ها :

ین تجهیزات عمدتا به منظور انتقال حرکت و دوران قطعه کار از روی رولیک و یا دیگر تجهیزات برروی ماشین آلات دیگر می باشد.