گزارش تصویری از یازدهمین نمایشگاه برگزار شده ماشین آلات و تحهیزات جانبی سنگ و صنایع وابسته در تاریخ 18 لغایت 21 تیر ماه 1398 محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

از تمامی دوستان و همکاران گرامی که دعوت ما را پذیرا بودند سپاسگزاریم. با همراهی یکدیگر کشورمان را میسازیم.

گزارش تصویری از هفدهمین نمایشگاه برگزار شده ماشین آلات و یراق الات صنعت چوب و صنایع وابسته در تاریخ 13 لغایت 26 بهمن ماه 1397 محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

از تمامی دوستان و همکاران گرامی که دعوت ما را پدیرا بودند سپاسگزاریم. با همراهی یکدیگر کشورمان را میسازیم.

گزارش تصویری از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چوب و صنایع وایسته که در تاریخ 23 لغایت 26 بهمن ماه 1396 برگزار شد.

از تمامی دوستان و همکاران گرامی که دعوت ما را پدیرا بودند سپاسگزاریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!