لیست مشتریان فرز چوب

ردیف  نام شرکت استان شهر نوع دستگاه  عکس دستگاه
1 آقای قاسمی قم قم منبت چوب
2 آقای ضیائی گیلان رشت منبت چوب
3 آقای فیروزی قم قم منبت چوب
4 آقای احمدی قم قم منبت چوب
5 آقای سعیدی قم قم منبت چوب
6 مسعود اشعری قم قم منبت چوب
7 جوش و برش
کاظمی
تهران تهران منبت چوب
8 آقای اکبر کوشکباغی خراسان ر  مشهد منبت چوب
 9 آقای فاطمی گیلان رشت منبت چوب
10 آقای میثم پایان آذربایجان شرقی بناب منبت چوب
11 نگین آزاد ارس آذربایجان شرقی منطقه آزاد ارس جلفا منبت چوب
 12 آقایان بیگدلی و محمد نژاد قم قم منبت چوب
13 صنایع چوب فصیحی قم  قم منبت چوب
14 پردیس(عرب گل) تهران تهران منبت چوب
 15 کوشا صنعت بوژان(خواجویی) تهران تهران منبت چوب
16 محمدیار خراسان ر مشهد منبت چوب
17 صنایع چوب ایران(رامندی قم قم منبت چوب
18 طراحان برتر(سلطانی) تهران تهران منبت چوب
19 ابوالحسن رضایی و محمد حسینی خراسان ر مشهد منبت چوب