توصیه هایی چند در حین کار با انواع دستگاه های CNC:

1-ایمنی را همواره سر لوحه هر کاری قرار دهید ودر هنگام کار خصوصا ابزار برنده جدا از شوخی کردن پرهیز کنید،

یادتان باشد

اول ایمنی

دوم ایمنی

سوم ایمنی …وبعداز آن انجام هر کاری صحییح ومجاز می باشد .

2-حتما از خوب ومناسب بسته شدن قطعات وگیره به میز وبا هم مطمن شوید.

3-هنگام جابجایی محور ها دقت بفرمایید بر خوردی بین ابزار ودیگر متعلقات دستگاه به وجود نیاید .

4-از انباشتن هر وسیله غیر ضروری در محدوده کار و روی میز کار جلو گیری کنید.

5-از ابزار مناسب و ترجیحا استاندارد استفاده کنید .

6-ابزار روشن را خصوصا هرگز با دست لمس نکنید .

7سعی کنید دمای محیط کار همواره حدود بیست درجه سانتی گراد باشد .

8-مطمن باشید دستگاه دارای روغن کافی است .

9-از ولتاژ مناسب برق دستگاه هنگام کار مطمن باشید .

11- سیستم اتصال بایستی مناسب باشد .

12- هنگام کار حتما حواستان هم به مانیتور و خصوصا ابزار و قطعه با شد .

13- هنگام کار حتما دست هایتان نزدیک به کلید های سکلتور و خاموش اضطراری باشد ودر صورت بروز حادثه در عین خونسردی سریع العمل با شید .

14- ترجیحا از باد خصوصا در جهت ریل های دستگاه استفاده نکنید .

15- وارد منوهای تخصصی وپارامتر های ثابت دستگاه ودرایو ها و متعلقات الکترونیکی برد های دستگاه نشوید چون علاوه بر احتمال خرابی ای بخش ها ی گران قیمت احتمال برق گرفتگی نیز وجود دارد .

15-تمیزکاری و روغن کاری ادواری و مرتب دستگاه های CNC را هرگز فراموش نکنید.

در ادامه این سری مباحث نحوه صحیح تمیزکاری در دستگاه های مختلف CNC را آموزش خواهیم داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!