دستگاه CNC (سی ان سی) حجاری سنگ

CNC حجاری و برش سنگ

در دستگاه های CNC فرز سنگ امکان حجاری و منبت کاری بر روی هر نوع سنگی به صورت دو بعدی و یا سه بعدی (پیکر تراشی و مجسمه سازی)برای شما فراهم است.

 

CNC  برش سیمی سنگ

در سری CNC های برش سیمی ،اشکال مختلف طراحی شده در سیستم بدون دخالت نیروی انسانی و با کمترین زمان و هزینه از دل سنگ خارج میشود.